LituanicaSAT-1: Lietuvos Žingsnis Kosmose

„LituanicaSAT-1“ yra istorinis projektas, žymintis Lietuvos debiutą kosminėse tyrimų ir technologijų srityse. Ši misija ne tik atspindi šalies mokslinį progresą, bet ir įtvirtina Lietuvos vardą tarp pasaulio valstybių, kurios sėkmingai veikia kosmoso technologijų srityje. „LituanicaSAT-1“ – tai pirmasis lietuviškas palydovas, kuris buvo paleistas į Žemės orbitą, simbolizuodamas Lietuvos siekį ir gebėjimą prisidėti prie globalaus mokslo ir inovacijų.

„LituanicaSAT-1“ yra daugiau nei mokslo projektas; tai yra simbolis Lietuvos dvasios, ambicijų ir galimybių. Ši misija įkūnija tautos svajonę ir siekį būti matomai įtrauktai į tarptautinę mokslinę bendruomenę. Tai taip pat yra įkvėpimo šaltinis būsimoms kartoms, parodantis, kad net maža šalis gali pasiekti didelių tikslų kosmose. „LituanicaSAT-1“ simbolizuoja ne tik technologinį pasiekimą, bet ir lietuvių išradingumą, ryžtą ir bendradarbiavimą, siekiant bendrų tikslų.

Šis palydovas yra svarbus žingsnis Lietuvai, padedantis šaliai įsitvirtinti kaip inovatyvi ir mokslui bei naujovėms atvira valstybė. Jis atveria naujas galimybes moksliniams tyrimams, technologinėms inovacijoms bei ekonominiam ir kultūriniam augimui. „LituanicaSAT-1“ ne tik įrašo Lietuvą į kosmoso tyrimų istoriją, bet ir skatina jaunus mokslininkus, inžinierius bei visą šalį žvelgti į ateitį su naujais užmojais ir svajonėmis.

LituanicaSAT-1: Lietuvos Žingsnis Kosmose

LituanicaSAT-1: Lietuvos Žingsnis Kosmose

Misijos Etapai

1. Palydovo Misijos Tikslų Apibrėžimas (2012 06 – 2012 09)

Šiame etape buvo nustatyti pagrindiniai „LituanicaSAT-1“ misijos tikslai ir lūkesčiai. Tai apėmė:

 • Mokslinės Svarbos Nustatymas: Misija siekė atlikti pirmuosius lietuviškus kosmoso tyrimus, įskaitant kosminės aplinkos stebėjimą ir naujų technologijų testavimą realiomis sąlygomis.
 • Technologinių Inovacijų Identifikavimas: Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas lietuvių sukurtų technologijų patikimumo ir efektyvumo kosmose įvertinimui.
 • Edukacinis Aspektas: Projekto tikslas buvo taip pat įkvėpti ir mokyti jaunus mokslininkus ir studentus, įtraukiant juos į realų kosminį projektą.

2. Palydovo Projektavimas (2012 06 – 2013 08)

Palydovo projektavimo etapas buvo sudėtingas ir išsamus procesas, kuris apėmė:

 • Dizaino Koncepcijos Sukūrimas: Buvo sukurtas palydovo dizainas, atitinkantis tarptautinius CubeSat standartus, su ypatingu dėmesiu į dydį, svorį ir funkcionalumą.
 • Sistemos Inžinerija: Integruojant įvairias sistemas, tokią kaip navigacija, ryšio įranga ir moksliniai instrumentai, buvo atsižvelgta į jų tarpusavio sąveiką ir patikimumą.
 • Testavimo Scenarijų Planavimas: Planuoti būsimi bandymai ir simuliacijos, užtikrinant, kad palydovas atitiktų visus reikalavimus veikimui kosminėje aplinkoje.

3. Palydovo Komponentų Gamyba ir Bandymai (2012 09 – 2013 10)

Šiame etape buvo pagaminti ir išbandyti visi pagrindiniai palydovo komponentai:

 • Elektronikos ir Mechanizmų Gamyba: Specialus dėmesys buvo skiriamas elektroninių plokščių ir korpuso gamybai, siekiant užtikrinti jų atsparumą ekstremalioms kosminėms sąlygoms.
 • Prototipų Testavimas: Kiekvienas sukurtas komponentas buvo išbandytas atskirai, siekiant įsitikinti, kad jie atitinka aukščiausius kokybės ir patikimumo standartus.
 • Iššūkiai: Vienas iš didžiausių iššūkių buvo užtikrinti, kad visi komponentai būtų ne tik funkcionalūs, bet ir pakankamai maži bei lengvi, kad tilptų į CubeSat palydovo dydžio ribas

4. Palydovo Prototipo Integravimas ir Bandymai (2013 03 – 2013 10)

Šiame etape vyko palydovo prototipo integracija ir išsamūs bandymai:

 • Prototipo Surinkimas: Visi atskiri komponentai buvo sujungti į vieną veikiančią sistemą. Tai leido įvertinti, kaip skirtingi moduliai veikia kartu.
 • Išsamūs Bandymai: Prototipas buvo išbandytas ekstremaliomis sąlygomis, imituojant kosminę aplinką, įskaitant vakuumą ir temperatūros svyravimus. Bandymai apėmė vibracijos testus, šilumos ciklų testavimą ir funkcinius patikrinimus.
 • Prototipo Testavimo Svarba: Šiame etape buvo nustatytos ir ištaisytos bet kokios sistemos trūkumai. Tai užtikrino, kad galutinis palydovo dizainas būtų patikimas ir atlaikytų kosmoso aplinkos iššūkius.

5. Palydovo Gamyba (2013 03 – 2013 10)

Palydovo gamybos etapas apėmė:

 • Serijinė Gamyba: Po sėkmingų prototipo testų, palydovas buvo pagamintas galutinei misijai. Tai apėmė tiek elektroninių komponentų, tiek mechaninių dalių gamybą.
 • Kokybės Kontrolė: Kiekvienas gamybos etapas buvo atidžiai stebimas, užtikrinant, kad visi komponentai atitiktų nustatytus standartus ir būtų paruošti kosminiam skrydžiui.
 • Galutinė Asamblėja: Visos palydovo dalys buvo sujungtos, formuojant galutinį produktą, pasiruošusį kosminei misijai.

6. Palydovo Transportavimas į JAV (2013 10 17)

Palydovo transportavimo į JAV etapas:

 • Logistinės Operacijos: Palydovas turėjo būti saugiai transportuotas iš Lietuvos į JAV, laikantis visų tarptautinių saugumo ir transportavimo reikalavimų.
 • Transportavimo Iššūkiai: Buvo būtina užtikrinti, kad palydovas per visą kelionę būtų apsaugotas nuo smūgių, vibracijų, ir temperatūros svyravimų.
 • Pasiruošimas Skrydžiui: Atvykus į JAV, palydovas buvo perduotas NASA specialistams tolimesniems bandymams ir paruošimui skrydžiui į kosmosą.

7. Palydovo Kvalifikaciniai Bandymai NASA (2013 11)

Po atvykimo į JAV, „LituanicaSAT-1“ palydovas buvo perduotas NASA specialistams, kurie atliko kvalifikacinius bandymus:

 • NASA Standartų Laikymasis: Palydovas buvo išbandytas pagal griežtus NASA nustatytus standartus, užtikrinant, kad jis atitinka visus saugumo ir veikimo reikalavimus.
 • Išsamūs Patikrinimai: Bandymai apėmė atsparumo vibracijai, temperatūros kaitai, ir elektromagnetiniam poveikiui testus, taip pat įvairius funkcinius patikrinimus.
 • Galutinės Korekcijos: Bet kokie pastebėti trūkumai buvo ištaisyti, siekiant užtikrinti, kad palydovas būtų pilnai paruoštas skrydžiui į kosmosą.

8. NASA Saugumo Komisijos Peržiūra ir Leidimas Skristi Į Kosmosą (2013 11)

Prieš pat paleidimą, „LituanicaSAT-1“ buvo išsamiai peržiūrėtas NASA saugumo komisijos:

 • Saugumo Patikrinimai: Komisija įvertino palydovo atitikimą visiems saugumo standartams, ypač atsižvelgiant į rizikas, susijusias su skrydžiu į kosmosą.
 • Leidimo Skristi Procesas: Po išsamios peržiūros ir patikrinimų, NASA suteikė leidimą „LituanicaSAT-1“ palydovui skristi į kosmosą, patvirtindama, kad jis atitinka visus reikalingus kriterijus.

9. Palydovo Paleidimas Į Kosmosą (2013 12 – 2014 04)

Galutinis etapas buvo pats palydovo paleidimas į kosmosą:

 • Paleidimo Paruošimas: „LituanicaSAT-1“ buvo integruotas į raketas paleidimo platformoje, atidžiai laikantis visų procedūrų ir saugumo reikalavimų.
 • Paleidimo Procedūra: Palydovas buvo iškeltas į Žemės orbitą naudojant raketas. Ši procedūra reikalavo itin tikslios laiko ir trajektorijos koordinacijos.
 • Pirmieji Signalai: Po sėkmingo paleidimo, komandos Žemėje laukė pirmųjų signalų iš palydovo, patvirtinančių, kad jis pasiekė orbitą ir pradėjo savo misiją.
LituanicaSAT-1: Lietuvos Žingsnis Kosmose

LituanicaSAT-1: Lietuvos Žingsnis Kosmose

Misijos Tikslai

1. Pirmasis Lietuviškas Palydovas

 • Istorinė ir Simbolinė Reikšmė: „LituanicaSAT-1“ paleidimas buvo svarbus įvykis Lietuvai, nes tai buvo pirmasis šalies palydovas. Tai simbolizavo Lietuvos įžengimą į kosminę erą ir atspindėjo šalies technologinį progresą bei inovacijų siekį.

2. Kosmoso Tyrimai ir Lietuvių Sukurtų Technologijų Išbandymas

 • Mokslinių Tyrimų ir Technologijų Pritaikymas: „LituanicaSAT-1“ misija apėmė kosmoso tyrimus ir lietuvių sukurtų technologijų išbandymą. Tai suteikė galimybę įvertinti ir demonstruoti lietuviškas inovacijas realiomis kosminėmis sąlygomis.

3. Alternatyvūs Energetikos Sprendimai Kosmose

 • Energetikos Naujovės ir Jų Testavimas: Palydovas buvo įrangintas moderniais energijos šaltiniais, įskaitant saulės paneles. Tai leido išbandyti alternatyvius energijos gavimo būdus kosmose ir įvertinti jų efektyvumą.

4. Verslo ir Mokslo Bendradarbiavimas

 • Naujos Galimybės Verslui ir Mokslininkų Subūrimas: Misija skatino tiek mokslinį, tiek verslo bendradarbiavimą, kuriant naujas technologijas ir sprendimus. Tai sudarė sąlygas naujoms įmonėms atsirasti ir esamoms plėstis kosmoso technologijų sektoriuje.

5. Lietuviškų Nuotraukų iš Kosmoso Fiksavimas

 • Pirmasis Lietuviškas Žvilgsnis iš Kosmoso: „LituanicaSAT-1“ buvo aprūpintas vaizdo įranga, leidžiančia fiksuoti nuotraukas iš kosmoso. Tai suteikė galimybę gauti pirmąsias lietuviškas vaizdines medžiagas iš kosminės orbitos.

6. Lietuva kaip Kosminė Valstybė

 • Lietuvos Pozicijos Stiprinimas Kosminių Tyrimų Srityje: Ši misija parodė, kad Lietuva gali prisidėti prie tarptautinės kosmoso tyrimų bendruomenės ir stiprinti savo pozicijas mokslinių tyrimų ir technologinės inovacijos srityse.

„LituanicaSAT-1“ misijos tikslai atspindėjo Lietuvos ambicijas ir siekius kosminės technologijos srityje, parodant, kad šalis gali būti svarbus žaidėjas tarptautinėje kosmoso industrijos arenoje.

LituanicaSAT-1: Lietuvos Žingsnis Kosmose

LituanicaSAT-1: Lietuvos Žingsnis Kosmose

Techninė Dalis

Techninės Įrangos Surinkimas

 • UAB „LTLAB” Indėlis: UAB „LTLAB” atliko svarbų vaidmenį surinkiant ir testuojant „LituanicaSAT-1“ techninę įrangą. Specialistų komanda atliko itin svarbius komponentų surinkimo, kalibravimo ir kokybės patikrinimo darbus.
 • Specialistų Vaidmuo: Inžinieriai ir technikai iš „LTLAB“ buvo atsakingi už įvairių palydovo komponentų, tokių kaip elektronika, ryšio moduliai ir navigacinės sistemos, surinkimą ir derinimą.

Nanopalydovas „LituanicaSAT-1“

 • Kubo Formos Palydovo Specifikacijos: „LituanicaSAT-1“ buvo suprojektuotas pagal „CubeSat“ standartą. Tai reiškia, kad palydovas turėjo kubo formą su 10 cm ilgio kraštine. Toks dizainas buvo pasirinktas dėl jo efektyvumo, mažo svorio ir kompaktiškumo.

Skrydžio Kompiuteris ir Jo Komponentai

 • ARM-Arduino Plokštės: Skrydžio kompiuterio širdis buvo ARM Cortex-M4F mikrokontroleris, integruotas į ARM-Arduino platformą. Tai leido efektyviai valdyti palydovo operacijas ir užtikrinti jo stabilumą skrydžio metu.
 • Plokščių Funkcijos: Skrydžio kompiuteris buvo atsakingas už palydovo padėties stebėjimą, energijos valdymą, duomenų rinkimą ir perduodamas komandas iš Žemės stoties.

Energijos Tiekimo Posistemė

 • Saulės Fotoelementai: Palydovas buvo aprūpintas saulės fotoelementais, kurie gamino elektros energiją iš saulės šviesos. Šie elementai buvo pritvirtinti prie visų šešių palydovo korpuso sienelių.
 • Baterijų Sistema: Naudojant ličio jonų bateriją, energijos tiekimo posistemė užtikrino, kad palydovas galėtų veikti net esant žemės šešėlyje, saugant dienos metu sukauptą energiją.

Radijo Siųstuvas-Imtuvas „He-100“

 • Ryšio su Žeme Užtikrinimas: „He-100“ buvo esminis palydovo ryšio su Žemės stotimi komponentas. Šis įrenginys užtikrino nuolatinį duomenų ir komandų perdavimą tarp palydovo ir Žemės stoties.

Pagrindinė Plokštė ir Žemės Stotis

 • Pagrindinės Plokštės Funkcijos: Motininė plokštė įmontuota palydove atliko kritines funkcijas, tokias kaip aktyvavimas, antenų išskleidimas ir sąsajos su antžemine aptarnavimo sistema.
 • Misijos Kontrolės ir Valdymo Infrastruktūra: Žemės stotis, esanti Vilniaus universiteto radijo klube LY1BWB, buvo atsakinga už palydovo valdymą ir stebėseną, telemetrijos duomenų analizę ir komandų siuntimą.

Šios techninės dalies komponentai buvo gyvybiškai svarbūs užtikrinant „LituanicaSAT-1“ sėkmingą veikimą orbitoje ir leido Lietuvai pasiekti savo ambicingus tikslus kosmose.

LituanicaSAT-1: Lietuvos Žingsnis Kosmose

LituanicaSAT-1: Lietuvos Žingsnis Kosmose

„LituanicaSAT-1“: Pradžia ir Misijos Pabaiga

Projekto Pradžia NASA Ames Tyrimų Centre

 • Idėjos Gimimas: „LituanicaSAT-1“ idėja kilo 2012 m. vasarą, kai Lietuvos mokslininkai ir inžinieriai atliko stažuotes NASA Ames tyrimų centre. Bendravimas su „NANORACKS LLC“ atstovais, kompanija, atsakinga už mokslinių krovinių gabenimą į Tarptautinę kosminę stotį, įkvėpė siekti savo kosminės misijos.
 • Pirmieji Žingsniai: Projektas prasidėjo nuo mokslininkų, inžinierių ir studentų komandos, kuri pradėjo kurti pirmąjį Lietuvos palydovą, siekdama paminėti Dariaus ir Girėno skrydžio 80-tąsias metines.

Misijos Pabaiga ir Rezultatai

 • Misijos Įvykdymas: Po sėkmingo paleidimo ir veikimo orbitoje, „LituanicaSAT-1“ atliko visus numatytus mokslinius eksperimentus ir tyrimus, taip pat išbandė naujas technologijas.
 • Gauti Rezultatai: Palydovas sėkmingai surinko ir perdavė duomenis apie kosminę aplinką, demonstravo naujas technologijas ir įrodė lietuviškų inovacijų patikimumą kosmose.
 • Ateities Perspektyvos: „LituanicaSAT-1“ misijos sėkmė atvėrė kelią tolesniems Lietuvos projektams kosmose, skatindama šalies mokslinius ir technologinius tyrimus bei sudarant pagrindą būsimoms kosminėms iniciatyvoms.

Projektas „LituanicaSAT-1“ tapo reikšmingu įvykiu Lietuvos kosminės veiklos istorijoje, ne tik demonstruodamas technologinį inovatyvumą, bet ir skatindamas šalies mokslininkus bei inžinierius siekti dar didesnių aukštumų kosmoso tyrinėjimo srityje.